Topmøde om e-rygeprodukternes fremtid

Topmøde om e-rygeprodukternes fremtid

Den 12 november 2013 blev der afholdt et topmøde omkring e-rygning i Royal Society i London. Dette møde var samlingspunkt for videnskabsmænd, rådmænd, sundheds-institutioner og andre med en andel eller interesse i e-cigaret markedet. Målet for mødet var at debattere fremtiden for e-cigaretten på områder vedrørende helbred, effektivitet og regulering. E-cigaretten er formentlig helt tilbage fra 1963, så det er ikke ligefrem en helt ny opfindelse, men det var alligevel sjovt at se det store udvalg af elektroniske cigaretter.

Debat før beslutning

Især hvad angår reguleringen, er der generelt bred uenighed omkring, hvilke tiltag, der skal udføres. Nogle lande læner sig imod frit marked, imens visse andre hælder til direkte at gøre apparatet forbudt. Så er der positionen mellem de to yderligheder i form af regulering eller måske en klassifikation af e-cigaretten som et medicinsk produkt. Fremtiden er langt fra sikker – Er e-cigaretten er skridt tilbage i forhold til kampen mod rygning, eller er det en revolution indenfor samfundets generelle helbred?

Hvad enten man er for eller imod, var der på dette møde en chance for at få alle synspunkterne til orde i det øjemed at udforske alle muligheder og overvejelser, inden der tages beslutninger omkring e-cigaretten.

Det der står på spil

Rygning er den største dødsårsag, som kan forebygges, i den vestlige verden. Tobak har mere end 5 millioner dødsfald om året på kontoen, og markedstrends forudser, at dette tal vil stige til 8 millioner årlige dødsfald i 2030.

Man må ikke undervurdere den ødelæggende effekt af en livstidsafhængighed af tobak – op til 2/3 af livstids-rygerne dør af ryge-relaterede sygdomme, og utallige flere lider af en nedsat livskvalitet, der kan være svær at måle. Det er også faktum, at de fleste af disse skadende helbredspåvirkninger opstår gennem rygning af tobaksprodukter og ikke i sig selv gennem indtagelsen af nikotin i de mængder, som er findes i cigaretten.

På trods af disse kendte risici er tobaksvarer stadigt frit tilgængelige. Det gør beslutningen om at regulere e-cigaretter endnu mere kontroversiel – især fordi dampning anslås at være mellem 95 % – 99 % mindre farligt.

Her er nogle af højdepunkterne fra konferencen:

Højdepunkter

E-cigaretter er et marked i kraftig vækst

Brugen af e-cigaretter med eller uden nikotin er vokset betydeligt, og tobaksindustrien er ved at finde ud af, at det er klogt at hoppe med på vognen. Salget af dampe-apparater er fordoblet på årsbasis, og det anslås, at der er omkring 7 millioner brugere af e-cigaretter alene i Europa.

En tredjedel af alle rygestop-forsøg involverer en e-cigaret

”Cigaretter slår 5,4 millioner mennesker ihjel hvert år”, siger Robert West, der er ansvarlig for tobaksundersøgelser ved Cancer Research UK i Storbritannien. Han mener, at debatten ikke er omkring, hvorvidt e-cigaretten kan redde millionvis af liv ved et skift (det kan den, siger han), men om dette mål kan nås, og hvordan dette gøres bedst.

Man ved ikke nok om effekten af e-cigaretter socialt

Selvom e-cigaretter anslås at være mindst 95 % mere sikre end tobakscigaretter, er der stadig lande, som har forbudt dem, og visse andre ønsker regulering – måske ved at klassificere produktet som medicin. Der blev også diskuteret, hvorvidt e-cigaretten bliver en ”gateway” til almindelig rygning, fordi det måske tiltrækker folk, som aldrig ville være startet med at ryge almindeligt, hvis det ikke var for e-cigaretten.

E-cigaret firmaer bliver opkøbt af tobaksvirksomheder

Tobaksfirmaer rykker som sagt ind på e-markedet. Det er de nærmest nødt til, fordi de vil miste deres marked, hvis alle andre skifter til e-cigaretter, og allerede nu er nogle af de større e-cigaret virksomheder blevet opkøbt.

Regulering bør føre til mere gennemsigtighed

Selvom e-cigaretter indeholder visse skadelige substanser, er der stadig mange færre end ved almindelige cigaretter. Dette tal varierer meget (mellem 9 og 450 gange mindre skadeligt), hvilket tyder på det vilde vesten, hvad angår det at producere e-juice og indholdskategorisere flaskerne. Derfor er det vigtigt at indføre i hvert fald en vis grad af regulering, så man kan opnå gennemsigtighed med, hvad man sælger, hvor sikkert det er, og hvor det kommer fra.